Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Ο Κορίνος», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 194-196