Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το ποδήλατο», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 190-192