Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Αυτοσχεδιασμός: σκέψεις και βιώματα», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 177-184