Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο τουρμπές στο Σίπυλο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 171