Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[σε πήρα να μ΄ επισκευάσεις]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 140