Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[ντοπαρισμένος με χαμόγελα]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 139