Είστε εδώ

«Ανάτυπα της Διαγωνίου», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. (έσω οπισθόφυλλο)