Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Soft Machine», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 230