Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 214-219