Είστε εδώ

Μιχαηλίδης Γιάννης, «Μοτοσυκλέτα», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 208