Είστε εδώ

Παπαστυλιανού Λευτέρης, «Μην επιμένεις», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 204