Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Πέπλος», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 199-200