Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Η βδομάδα», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 194