Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Δήμαρχος», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 192-193