Είστε εδώ

Cummings E.E., «Πέντε ποιήματα. [since feeling is first]», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 178-179