Είστε εδώ

Γουσίου Μπίλλη, «Γελοιογραφία», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. (οπισθόφυλλο)