Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Λίνου Πολίτη: Ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 72-73