Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλέξανδρος Ίσαρης», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 50