Είστε εδώ

Δάλλας Γιάννης, «Σήμα», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 47