Είστε εδώ

Mon Franz, «Textcollage», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 175