Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Eugen Gomriger]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 166