Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Erich Fried]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 163