Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η ποίηση του Λουκά Θεοδωρακόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 136-137