Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Δυτικές συνοικίες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 131