Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Air Terminal», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 118-128