Είστε εδώ

Βλαχόπουλος Νίκος, «Το βιβλίο. Τα πεζογραφήματα του Σάκη Παπαδημητρίου», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 108-112