Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Λίνου Πολίτη: Ποιητική Ανθολογία», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 105-106