Είστε εδώ

Λογοθέτης Στάθης, «Ε.144 [Έργο του Στάθη Λογοθέτη]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 100