Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Οι φωτογραφίες», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 44-45