Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Σχέδιο επιβιώσεως», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 26