Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος,Κόρφης Τάσος, «Εκδόσεις και δημοσιεύματα Στρατή Δούκα (Πρώτη καταγραφή)», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 161-169