Είστε εδώ

«[Τώρα που έκλεισε…]», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. (οπισθόφυλλο)