Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Γιώργου Δέλιου: Δοκιμασία», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 268-270