Είστε εδώ

Χατζή Αλίκη, «Λυσίμαχος Καυτανζόγλου», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 237