Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τσάμης Καρατάσος», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 237