Είστε εδώ

Βλαχόπουλος Ι.,Χριστιανόπουλος Ντίνος,Τσίτος Δημήτρης, «Τα γλυπτά της νεώτερης Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 236-266