Είστε εδώ

Σπυρόπουλος Ηλίας, «Πλάτωνος μύθοι», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 206-207