Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «[Σχέδιο του Άγγελου Καλογερόπουλου]», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 169