Είστε εδώ

Λαζαρίδου Ελένη Μ., «Το βιβλίο. Αποστ. Ε. Βακαλόπουλου: Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 139-140