Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «[Όμορφα στήθια]», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 101