Είστε εδώ

Στάρκης Γιάννης, «Έξοδος», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 105-124