Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Συμπληρώσεις και διορθώσεις στα Ποιήματα και στις Μεταφράσεις του Μήτσου Παπανικολάου», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 81