Είστε εδώ

Ρόρρος Λευτέρης, «Αυτοπροσωπογραφία», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 60