Είστε εδώ

Ρόρρος Λευτέρης, «[Νεκρή φύση με λουλούδι]», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 59