Είστε εδώ

Βασιλειάδης Νίκος, «Τρυφερός Σεπτέμβρης», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 53