Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Αποκόμματα δίεση», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 48-52