Είστε εδώ

Διαγώνιος, «Στίχοι για τραγούδια», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 23