Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιάννης Σκαρίμπας]», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 29