Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στην Τούμπα», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 28