Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Τα παλιά μου ιδανικά», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 27